CIRI -CIRI TERAPIS PROFESIONAL


CIRI -CIRI TERAPIS PROFESIONAL
1. Positif
2.Boleh menjaga rahsia pelanggan
3.Peka
4.Menepati waktu
5.Sopan santun serta berpenampilan professional.
6.Selalu berada didalam keadaan bersedia.
7.Rajin belajar, berlatih dan mengembangkan ilmu
8.Pro Aktif dan memiliki inisiatif tinggi
9.Tidak Ego
10.Mencintai dan menjiwai Tugas sebagai Terapis ♡♡