Ada enam perkara yang menghambat kita dari buat baik:

Ada enam perkara yang menghambat kita dari buat baik:

1. Tujuan hidup yang tidak jelas.

2. Kotor hati.
Maksiat menyebabkan kepekaan pada momentum jadi rendah.

3. Curiga dan iri hati pada keberhasilan orang lain.

4. Kurang percaya diri.

5. Terlalu berhati hati.

6. Berharap tanpa memenuhi syarat

-salam bahagia-
umminani